Merigo \

O firmie

Informacje podstawowe

Merigo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ulicy Głowackiego 6/3 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000324068. Wysokość kapitału zakładowego 1.000.000,00 zł – wpłacony w całości.

Zarząd:
Ben Ezra Ophir Prezes Zarządu
Mor Gal Wiceprezes Zarządu
Roman Mandyna – Członek zarządu
NIP: 677 232 38 12
REGON: 120865721

Merigo Sp. z o. o.
ul. Głowackiego 6/3
30-085 Kraków
tel.: +48 12 638 12 77
fax: +48 12 638 05 69
e-mail: biuro@merigo.com.pl

Numery kont bankowych

Konto PLN
96 1600 1039 0002 0035 0696 6001

Konto EUR
41 1600 1039 0002 0035 0696 6021

BNP Paribas Fortis
Oddział w Krakowie
ul. Kościuszki 53
30-114 Kraków
SWIFT: PPABPLPK

Telefon alarmowy

Numer telefonu alarmowego dla klientów indywidualnych znajduje się na voucherze.

Zobacz również

Potrzebjesz szczegółowych informacji?

Skontaktuj się z naszym działem sprzedaży:
tel.: +48 12 638 12 77 wew. 24
e-mail: wspolpraca@merigo.com.pl.